Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71093
Τίτλος
Σύνθεση και μελέτη γραμμικών και διακλαδισμένων πολυμερών πολυκαπρολακτόνης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
5 - 3 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
4 - 3 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΙΚΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες