Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71180
Τίτλος
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογίων στη διδακτική πράξη ΣΙΚΑ6_ΣΕΠ06391
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 4 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΡΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ.