Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71280
Τίτλος
Πολυκεντρική, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας του Upadacitinib (ABT-494) για θεραπεία επαγωγής και συντήρησης σε συμμετέχοντες με μέτρια έως σοβαρή ενεργή ελκώδη κολίτιδα
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 5 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΟΥΛΕΜΕ ΟΛΓΑ ΙΣΙ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες