Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71282
Τίτλος
Διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων σχετικά με την ορθή χρήση αντιβιοτικών και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων σε ζώα παραγωγής τροφίμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 5 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
18 - 1 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες