Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71293
Τίτλος
Εκτίμηση επιβάρυνσης στην ποιότητα του αέρα από τη λειτουργία νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής φυσικού αερίουστις εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ ΑΕ στη Δυτική Θεσσαλονίκη
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 4 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
30 - 5 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες