Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71382
Τίτλος
Επίδραση του επιπέδου της κυτταρίνης και της χορήγησης ενζύμου στα σιτηρέσια χοιρομητέρων στις αποδόσεις των χοιρομητέρων και των χοιριδίων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 6 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2020
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΡΣΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑ., ΛΙΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΕΛΙ.