Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71441
Τίτλος
Effisayl TM 2: Πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη Φλασης IIIb καθορισμού της δόσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας του BI 655130(Spesolimab) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο στην πρόληψη των εξάρσεων της γενικευμένης φλυκταινώδους ψωρίασης (GPP)σε ασθενείς με ιστορικό GPP.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 6 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
6 - 7 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες