Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71571
Τίτλος
Συνεργασία για την ανάπτυξη του χάρτη Ουρανίου (Ur) της Νορβηγίας, Χαρτογράφηση της κατανομής του Κεσίου (Cs) στην Νορβηγία, μετά το ατύχημα του Chernobyl, Επεξεργασία αερομαγνητικών και δεδομένων ακτινοβολίας γάμμα στην Νορβηγία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες