Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71667
Τίτλος
Προμήθεια σφαίρας ολοκλήρωσης για μετρήσεις κβαντικής απόδοσης φωταύγειας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 9 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
2 - 9 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες