Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71703
Τίτλος
Μη καταστρεπτική διάγνωση φθορών αυτο-ιάσιμου σκυροδέματος με τη χρήση τεχνικών τηλεπισκόπησης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2021-2027, ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 5 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
26 - 5 - 2025
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΛΕ.