Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71739
Τίτλος
Μια πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της κερτολιζουμάμπης πεγόλης σε ασθενείς με μετρία έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας στην καθημερινή πρακτική (CIMREAL)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
29 - 9 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ., ΤΡΑΚΑΤΕΛΛΗ ΜΥΡΤΩ-ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤ.