Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7177
Τίτλος στα Ελληνικά
Αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων τεχνολογιών των θαλάσσιων μεταφορών στον άνθρωπο (THALASSES)
Τίτλος στα Αγγλικά
Evaluation of the impacts of new technology in maritime transport on the human element
Πλαισιο Χρηματοδότησης
Ημερομηνία έναρξης
1 - 1 - 1998
Ημερομηνία λήξης
30 - 6 - 1999
Τμήμα έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Κατάσταση
Περάτωση
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΝΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΦΙΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες