Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71873
Τίτλος
Εναρμόνηση των Ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων νανομηχανικής και σχετικών διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων, σε αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις, προτυποποίηση, διαλειτουργικότητα, και διεργασίες δεδομένων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
EU Programmes 2014-2020, Horizon 2020, Industrial Leadership, Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2025
Συνέταιροι:
18
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΦΥΣΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚ., ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΒ., ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΒΑΣ., ΜΕΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΣ.