Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71881
Τίτλος
Ολιστική προσέγγιση του σχολείου ως μέσου για τη προώθηση της φυσικής δραστηριότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 2014-2020, ERASMUS+, Sport, Collaborative partnerships in the sport field
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 1 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
30 - 6 - 2023
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ-ΝΙΚΗΣ)
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΑΡΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΟΥΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟ., ΚΑΡΑΤΖΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑ., ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜ., ΟΥΡΔΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚ., ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΟΥΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑ.