Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71957
Τίτλος
Εκτέλεση πειραματικών ερευνητικών ελέγχων σε αρχικά δοκίμια του αγωγού, του Υδραγωγείου Κλειδιού-Δαφνούλας,της Ε.ΥΔ.Α.Π. καθώς και εξέταση τεχνικών επισκευής και ενίσχυσης
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 11 - 2020
Ημερομηνία Λήξης
18 - 1 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες