Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
71984
Τίτλος
Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος πρόγνωσης καιρού και εξειδικευμένων δεικτών για τη γεωργία
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2021-2027, ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
8 - 10 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
7 - 10 - 2024
Συνέταιροι:
1
Ρόλος Ιδρύματος:
Συνεργαζόμενος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα | 4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΥΘΑΡΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΖΑΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝ., ΚΑΡΤΣΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΒΑΣ., ΜΠΑΜΠΖΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜ., ΤΕΓΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟ.