Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72183
Τίτλος
Μία πολυκεντρική, μη παρεμβατική, προοπτική μελέτη για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Κερτολιζουμάμπης Πεγόλης σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή Ψωρίαση κατά πλάκας στην καθημερινή πρακτική (Cimreal)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
12 - 1 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες