Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72280
Τίτλος
Διερεύνηση φαρμακολογικών επιλογών και ορθή χρήση φαρμάκων σε ζώα παραγωγής τροφίμων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
3 - 2 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
2 - 12 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες