Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72393
Τίτλος
Έλεγχος επάρκειας και πρόταση ενίσχυσης πλάκας Ο/Σ κτιρίου επί της οδού Πειραιώς 52 στο Μοσχάτο Αττικής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
20 - 1 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
19 - 3 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες