Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72395
Τίτλος
Δοκιμές σε πάνελ πετροβάμβακα (MW) αρχικού τύπου (ITT TEST) σύμφωνα με το ΕΝ14509:2013 Προσδιορισμός πινάκων μέγιστων επιτρεπόμενων φορτίσεων.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
10 - 3 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
9 - 8 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες