Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72555
Τίτλος
Μια φάσης 3, Διπλά Τυφλή, Πολυκεντρική Μελέτη για την Αξιολόγηση της Μακροχρόνιας Ασφάλειας και Αποτελεσματικότητας της Μπαρισιτινίμπης σε Ασθενείς με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο (ΣΕΛ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 4 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
21 - 2 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΕΩ., ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣ., ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΕΩ.