Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72557
Τίτλος
Μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο δοκιμή για τη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας και της ανεκτικότητας του Efgartigimod PH20 SC σε ενήλικες ασθενείς με πέμφιγα (κοινή ή φυλλώδη) (ADDRESS)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 4 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΒΑΚΙΡΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΕΩ., ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝ.