Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72558
Τίτλος
Μιας ανοικτής επισήμανσης, πολυκεντρική δοκιμή παρακολούθησης του ARGX-113-1904 για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της ανεκτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Efgartigimod PH20 SC σε ασθενείς με πέμφιγα (ADRESS +)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
6 - 4 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες