Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72611
Τίτλος
Αυτόνομο ρομποτικό σύστημα μη - επανδρωμένου αεροχήματος για την πλοήγηση σε δυσπρόσιτους εσωτερικούς χώρους και τον εντοπισμό ανθρώπων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2014-2020
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
30 - 9 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
29 - 11 - 2023
Συνέταιροι:
3
Ρόλος Ιδρύματος:
Συντονιστής
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
2. Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών | 3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΥΑΚΙΝΘΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣ., ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩ., ΚΑΤΣΙΑΔΡΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑ., ΠΛΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟ.