Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72614
Τίτλος
Μια διπλά τυφλή, τυχαιοποποιημένη, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη για την αξιολόγηση της δόσης-έκθεσης του nintedanib per os επιπλέον της καθιερωμένης θεραπείας για 24 εβδομάδες, ακολουθούμενου από θεραπευτική αγωγή ανοικτής επισήμανσης με nintedanib μεταβλητής διάρκειας, σε παιδιά και εφήβους (6 έως 17 ετών) με κλινικά σημαντική ινωτική Διάμεση Πνευμονοπάθεια
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
25 - 7 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΠΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩ., ΤΟΥΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΒΑΣ., ΧΑΤΖΗΑΓΟΡΟΥ ΕΛΠΙΣ ΧΡΗ.