Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7277
Τίτλος
Διερεύνηση εδαφοτεχνικών συνθηκών στον ευρύτερο χώρο της πλατείας Εμπορίου του Δήμου Σερρών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
14 - 1 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
13 - 6 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡ ΓΕΩ.