Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72819
Τίτλος
Εκπόνηση μελέτης-αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας των πολυκατοικιών Π1 και Π2 στην 350ΠΚΒ και ακολούθως στην εκπόνηση μελέτης προτεινόμενων επεμβάσεων, επισκευών ή/και ενισχύσεων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΛΟΙΠΑ ΕΘΝΙΚΑ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 10 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
26 - 11 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες