Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72895
Τίτλος
Ψηφιακή Διαχείριση του εν Βενετία Αρχείου του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, Δράσεις Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κωδικός Πρόσκλησης: 05_ΜΔΤ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
23 - 6 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες