Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
72997
Τίτλος
Υποέργο 10: Υποστήριξη Δράσεων του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΥΠΑΙΘ-Υποστήριξη εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών, επιμορφωτικών, ερευνητικών δράσεων του ΑΠΘ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΠΟΥΜΠΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΥΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες