Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73039
Τίτλος
Συνεργασία για την ανάπτυξη του χάρτη Ουρανίου (Ur) της Νορβηγίας” • “ Επεξεργασία τρισδιάστατων ηλεκτρικών τομογραφιών για την βελτίωση της χαρτογράφησης γρήγορων αργίλων”• “Επεξεργασία αερομαγνητικών και δεδομένων ακτινοβολίας γάμμα στην Νορβηγία”
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 7 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
31 - 12 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες