Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73046
Τίτλος
Διερεύνηση θετικής και αρνητικής ροπής σε στατική φόρτιση στρωτήρων Β70 σύμφωνα με το ΕΝ13230-2 και έλεγχος ρηγματώσεων σύμφωνα με το DBS918143
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Φυσ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 8 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
23 - 11 - 2021
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες