Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73056
Τίτλος
Ενίσχυση και Διάχυση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στο Τομέα της Πυρηνικής Τεχνολογίας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
24 - 8 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
10 - 8 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΛΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες