Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73140
Τίτλος
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ιατρική Πληροφορική"
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 9 - 2018
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΟΜΗ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ.