Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73249
Τίτλος
Συμφωνία συνεργασίας ΑΠΘ – Sciensano
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 10 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
30 - 9 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΦΙΛΙΠΠΙΤΖΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΛΕΝΗ ΙΩΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες