Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73254
Τίτλος
Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια επιστημονικού βιβλίου κτηνιατρικών φαρμάκων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Αναμονή
Ημερομηνία Έναρξης
19 - 10 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
18 - 10 - 2026
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΔΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες