Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73380
Τίτλος
Επίδραση της προσθήκης ενός φυτοβιοτικού σκευάσματος στις αποδόσεις των ορνίθων, την ανοσολογική απόκριση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του αυγού
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
16 - 9 - 2021
Ημερομηνία Λήξης
15 - 1 - 2023
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΙΑΝΝΕΝΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΟΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩ., ΣΤΥΛΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟ.