Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73608
Τίτλος
Παράγωγα από την Επεξεργασία Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
11 - 1 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
10 - 1 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΑΓΓΕΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες