Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73708
Τίτλος
Μια πολυεθνική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη παράλληλων ομάδων για τη διερεύνηση της χρήσης της μπενραλιζουμάμπης ως θεραπευτικής επιλογής για ασθενείς με πομφολυγώδες πεμφιγοειδές (FJORD)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
31 - 8 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΑΤΣΑΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΔΑΠΟΝΤΕ ΑΘΗΝΑ ΑΛΕ., ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΛΑΖ., ΜΕΛΤΖΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΘΕΟ., ΤΣΑΤΣΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ ΙΩΑ.