Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73793
Τίτλος
Σύγκριση προσαρμοσμένης δόσης μπρονταλουμάμπης έναντι θεραπείας με τυπική δόση μπρονταλουμάμπης για 52 εβδομάδες σε ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση κατα πλάκας και σωματικό βάρος ?120 kg LP 160-1329 (ADJUST)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Ευρωπαϊκά - Διεθνή
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 3 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
31 - 1 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΕ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες