Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73812
Τίτλος
Μη καταστροφικές δοκιμές προσδιορισμού παθολογίας και μηχανικών χαρακτηριστικών του οπλισμένου σκυροδέματος του δομικού συστήματος του Ξενοδοχείου Ξενία στη Χαλκιδική.
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 2 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
14 - 3 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΑΤΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες