Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73814
Τίτλος
Αξιολόγηση της προέλευσης των ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ10 και της συνεισφοράς πηγών εκπομπής εντός των χώρων ευθύνης της ΟΛΘ Α.Ε
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Έργα Παροχής Υπηρεσιών, Έργα Παροχής Υπηρεσιών Εθνικά
Κατάσταση
Λήξη Οικ. Αντ.
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 1 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
24 - 3 - 2022
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΥ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες