Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7386
Τίτλος
Μηχανικές δοκιμές εδαφών και πετρωμάτων περιοχής Παλαιοσαμαρίνας Τρικάλων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
17 - 6 - 1998
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες