Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73884
Τίτλος
Ευφυή και επανατακτικά συστήματα αστικών υποδομών: Ολοκληρωμένη θεώρηση
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
28 - 4 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
4. Περιβάλλον – Ενέργεια
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΞΕΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΟ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΤΖΙΟΥΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΛΕ.