Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
73885
Τίτλος
Σύμπλοκες ενώσεις μεταβατικών μετάλλων με νέα καρβοξυλικά φαρμακοφόρα ως ligands
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
15 - 3 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
24 - 3 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
1. Υγεία – Τρόφιμα
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΨΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖ.