Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7394
Τίτλος
Σύνταξη οδηγών για την τεχνική αξιολόγηση προσφορών κατασκευής
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
25 - 2 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝ.