Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74202
Τίτλος
Οι θεωρίες της τραγωδίας και τραγικωμωδίας του ιταλικού δέκατου έκτου αιώνα και η πρόσληψή τους από τον Γεώργιο Χορτάτση και τον Ιωάννη Ανδρέα Τρώιλο
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 4 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
7 - 6 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
7. Πολιτισμός
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΑΡΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΣΤΕΡ ΕΥΑ.