Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74235
Τίτλος
Σύνθεση και μελέτη φωταυγών μεταλλοργανικών πλεγμάτων
Φορέας Χρηματοδότησης:
Εταιρίες
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
ΕΘΝΙΚΑ 2014-2020, ΕΛΙΔΕΚ, ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
27 - 4 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
12 - 5 - 2025
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΧΗΜΕΙΑΣ
Ερευνητική Περιοχή
5. Υλικά – Διαδικασίες
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΕΩ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΨΑΛΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΠΑ.