Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7432
Τίτλος
Σχηματισμός και διασπορά των βαθιών νερών του Β. Αιγαίου MTP-2, MATER (WP4/405)
Φορέας Χρηματοδότησης:
Οργανισμοί
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
1 - 2 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
31 - 7 - 1999
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ ΚΩΝ., ΜΠΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟ.