Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
74353
Τίτλος
Αξιοποίηση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο τομέα μηχανικής των μεταφορών, σχεδιασμού των μεταφορών και κινητικότητας
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Επιτροπής Ερευνών
Κατάσταση
Κίνηση
Ημερομηνία Έναρξης
18 - 5 - 2022
Ημερομηνία Λήξης
6 - 4 - 2024
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Ανάδοχος
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
3. Χωρική Ανάπτυξη
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΠΟΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες