Είστε εδώ

Ερευνητικά Έργα

Κωδικός Προγράμματος
7452
Τίτλος
Προσδιορισμός παροχών, φερτών υλών και ποιότητας νερού των χειμάρρων ρεμάτων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς. Διερεύνηση τάσεων και εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων μείωσης φόρτου
Φορέας Χρηματοδότησης:
Κράτος
Πλαίσιο Χρηματοδότησης
Κατάσταση
Περάτωση
Ημερομηνία Έναρξης
28 - 7 - 1998
Ημερομηνία Λήξης
Συνέταιροι:
Ρόλος Ιδρύματος:
Τμήμα Έργου
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ερευνητική Περιοχή
Επιστημονικά Υπεύθυνος
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔ.
Επιστημονικοί Συνεργάτες
ΓΚΕΒΕΡ ΣΑΝΤΡΑ ΠΗΤ., ΖΟΡΜΠΑ-ΧΑΛΚΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΕ., ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΣ., ΜΕΝΤΕΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΩΝ., ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΔ., ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.